Grāmatas ''11 likumi: kā atrast savu aizraušanos'' iegādes noteikumi

Šie lietošanas noteikumi regulē tiesiskās attiecības starp SIA 11 humans” un grāmatas pircējiem. Lietotāju personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Privātuma politiku.


11humans ir tiesības grozīt šos noteikumus. Izmaiņu gadījumā mēs par to paziņosim lietotājiem.

1. Grāmata

Grāmata ir iesieta mīkstos vākos, satur 236 lpp. Grāmatas attēli var nedaudz atšķirties no preces izskata reālajā dzīvē.


2. Grāmatas pasūtīšanas un apmaksas kārtība

Pircējs veic grāmatas pasūtīšanu caur mājaslapu 11humans.lv, norādot grāmatas veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par grāmatu, lietojot interneta veikalā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam uz e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. 

3. Grāmatas piegāde

Grāmatas piegādes cena atkarīga no piegādes veida un vietas.

Preci Pircējam nosūta:
Preci Pircējam nosūta, izmantojot SIA “Omniva” pakalpojumus (Latvijas teritorijā); preci Pircējam nosūta, izmantojot VAS “Latvijas Pasts” pasta pakalpojumus (ārpus Latvijas teritorijas). Piegādes cenas ir norādītas, veicot pasūtījumu. Ja grāmata jānosūta, izmantojot kādu no pasta pakalpojumiem, pārdevējs nodrošina grāmatas izsūtīšanu piecu (5) darba dienu laikā kopš saņemta apmaksa par grāmatu.

Pircējs pats izņem grāmatu:
Ja grāmatu pircējs izņem pats, pārdevējs nodrošina preču izsniegšanu divu (2) darba dienu laikā kopš saņemta apmaksa, izsniegšanas laiku un vietu saskaņojot ar Pircēju. Pie pašizņemšanas pasūtītā grāmata glabājas pie Pārdevēja 30 dienas. 

4. Atteikuma tiesību izmantošana

Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atteikties no grāmatas 14 (četrpadsmit) dienu laikā, sedzot piegādes izmaksas, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

 • Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no grāmatas piegādes dienas — ja pasūtīta viena grāmata; no pēdējās grāmatas piegādes dienas — ja pasūtījumā iekļautas vairākas grāmatas; no pēdējās grāmatas partijas vai daļas piegādes dienas — ja piegāde veicama pa partijām vai daļām.

 • Atteikuma tiesību izmantošana nozīmē Pircēja paziņošanu par atteikšanos no grāmatas un tās iesniegšanu jeb nosūtīšanu Pārdevējam.

 • Atteikšanās paziņošanai: Pircējs var izmantot brīvā formā izteiktu paziņojumu par atteikumu, kurā Pircējs obligāti norāda:

  Adresātu (Pārdevēja nosaukums, juridiskā adrese, e-pasta adrese);

  Tekstu: “Es paziņoju, ka es vēlos atteikties no šādas grāmatas iegādes”;

  Grāmatas pasūtīšanas datums/saņemšanas datums;

  Pircēja vārds un uzvārds;

  Pircēja adrese;

  Pircēja paraksts (tikai tad, ja šo veidlapu nosūta papīra formā);

  Datums.

 • Atdodamā Prece Pircējam jānogādā Vējavas iela 10 k-2 - 26, Rīga, LV-1035, un tai ir jābūt pilnā komplektācijā.

 • Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs drīkst atgriezt grāmatu Pārdevējam bez iepakojuma, ja Pircējam nav bijis iespējams aplūkot Preci bez iepakojuma atvēršanas, kā arī nav bijis iespējams saglabāt Preces iepakojumu.

 • Atteikuma paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšana noteiktajā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo Pircēju no jebkurām līgumsaistībām, kas izriet no līguma, vai no saistībām noslēgt šādus līgumu, ja piedāvājumu izteicis Pircējs.

 • Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja Pircējs ir radījis grāmatai jebkādas lietojuma pazīmes (piemēram, lapu/vāka locījumus, pleķus, pirkstu nospiedumus u.c.).

 • Pircēja pienākums ir ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas Pārdevējam, atgriezt grāmatu Pārdevējam. Pārdevēja pienākums ir ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis informāciju par Pircēja lēmumu atkāpties no līguma, atmaksāt Pircējam viņa samaksāto naudas summu, ja prece atbilst jaunas preces kvalitātes kritērijiem, kas minēti iepriekšējā punktā.

 • Nauda par grāmatu tiek atgriezta, izmantojot oriģinālo apmaksas veidu.

5. Strīdu izskatīšana

 • Ja rodas neskaidrības vai pretenzijas, aicinām sazināties ar 11humans, nosūtot e-pasta vēstuli. Mums ir svarīgi, lai lietotāji justos gandarīti.

 • Patērētājiem ir tiesības izmantot Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā norādīto ārpustiesas strīdu risināšanas procesu un ārpustiesas patērētāju strīdu risinātājus. Eiropas Savienības patērētājiem ir tiesības uz strīdu izšķiršanu tiešsaistē.

 • Ja strīdu neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tas tiek risināts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar šiem noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Piekritība tiek noteikta pēc 11humans juridiskās adreses prasības celšanas brīdī, ja vien normatīvie akti nenoteic citādāk.

8. Kontakti

 • SIA "11 humans"

  Vējavas iela 10/2-26

  Rīga, LV-1035


 • info@11humans.com


 • +371 26402062


Grāmatas iegādes noteikumi ir spēkā no 2021. gada 15. novembra.